Image Alt

Ecofest

Ecofest

Brakrock Ecofest kan omschreven worden als een zomer festival met een lage ecologische impact. We hanteren geen vinger wijzende mentaliteit en willen enkel het beste uit mensen en de natuur halen. Daar bedoelen we dan uiteraard geen fossiele grondstoffen mee.

Onze missie is een groen, proper en afvalarm festival. Allereerst leggen we de focus op het voorkomen van afval. Dit doen we door in te zetten op het gebruik van herbruikbare materialen in alle domeinen. Hierbij denken we aan herbruikbare drankbekers, catering kommen, eetgerei.

Het aangeboden eten is hoofdzakelijk biologisch van aard met de nadruk op vegan en veganistisch. 

Waarom bio? ik wil liever "mijne curreweust speciale met ne goeie vettige frut"

Bio, dat is … lekker puur, goed voor het milieu, gezond genieten, vriendelijk voor dieren én 100% toekomst.

Bio werkt zo veel mogelijk samen met de natuur en dat geeft bioproducten hun puurheid. Bij de teelt worden alleen natuurlijke mest of compost gebruikt, en bij verwerkte bioproducten alleen natuurlijke additieven. Lees er alles over HIER

Respect voor het milieu is een kernwaarde in bio. Het begint bij een levende bodem die vruchtbaar blijft door teeltrotatie en dierlijke mest of compost. Zo zorgt de bioboer mee voor de veerkracht van het ecosysteem. Lees er alles over HIER

De hele biocyclus zet sterk in op gezondheid: van een gezonde, levende bodem voor planten tot gezonde, sterke dieren in de veeteelt. Lees er alles over HIER

Er bestaan heel wat misverstanden over biologische voeding. “Bio, dat is gewoon geldklopperij?”  of “groenten en fruit uit mijn eigen tuin, die zijn toch ook bio?”. Lees het antwoord HIER

Biodieren worden goed verzorgd: ze eten biologisch voeder en krijgen voldoende ruimte binnen in de stal én buiten. Zo kunnen ze rustig hun natuurlijke gedrag vertonen – pikken, wroeten, eten, … – en met hun soortgenoten omgaan. Lees er alles over HIER

Biologische landbouw zet in op een blijvend sterke, levende bodem en houdt rekening met de draagkracht van de aarde. Zo biedt biolandbouw een duurzame toekomst voor onze voedingsproductie. Lees er alles over HIER

Zullen we zwemmen in een zee van plastic cups?

Op Brakrock wordt zoveel mogelijk gewerkt met herbruikbare materialen, zo ook met een systeem van wisselbekers voor drank en herbruikbare kommen voor voeding.  De eetkommen worden na gebruik afgegeven aan een afwaspunt, waarop men de jeton die men gaf als waarborg terugkrijgt.  Een gratis wisselbeker krijg je aan de ingang van het festival wanneer je een combi ticket bezit.  

Er wordt sterk nagedacht over het hygiënische aspect van de wisselbekers met betrekking tot de corona problematiek. We benadrukken dat het hygiënische aspect en de veiligheid van onze bezoekers steeds primeert.

Is dit alles wat jullie doen?

Naast het aanbieden van gezonde(re) voeding en dranken zetten we in op herbruikbare materialen. Dit is slechts het topje van de (smeltende) ijsberg. Achter de schermen worden er nog meer maatregelen getroffen, zoals het gedeeltelijk gebruik van groene stroom, inzit van ecoteams,… 

Eco en punk. Gaat dit wel samen?

Wat denk je zelf! 🙂

Vragen?

Vragen over onze aanpak? Klamp één van onze ecoteams aan op het festival terrein of stuur een email naar info@brakrock.be